წესები მეორე კლასელთათვის

მეორეკლასელი მოსწავლეებისათვის შემოდგომა-ზამთრის სეზონი ტარდება ორ ეტაპად. თითოეული მოსწავლე მონაწილეობას იღებს ორივე ეტაპზე.

 

I ეტაპის ღირებულებაა 15 ლარი.

II ეტაპი უფასოა.

 

I ეტაპზე  მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 12 ამოცანა. I ეტაპი გრძელდება 60 წუთი.

II ეტაპზე ოლიმპიადის მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 14 ამოცანა.

II ეტაპი გრძელდება 1 საათი 20 წუთი.

 

თითოეულ ამოცანას თან ახლავს ან 3 ან 4 სხვადასხვა სირთულის შეკითხვა, რომლებიც ფასდება: ან 2 ან 5 ან 7 ბალით.

ტესტში ასევე მოცემულია პირობები, რომლებსაც თან ერთვის მხოლოდ ერთი შეკითხვა. ასეთი ამოცანები სირთულის მიხედვით ფასდება: ან 5 ან 7 ან 8 ან 10 ბალით.

ყოველი ამოცანის თითოეულ შეკითხვას, რამდენიმე სავარაუდო პასუხი აქვს, რომელთაგან სწორია მხოლოდ ერთი.

შენიშვნა: ერთი და იგივე ამოცანის სავარაუდო პასუხებში ორი ან მეტი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში, ამოცანის პასუხი უქმდება და მონაწილეს აღნიშნულ ამოცანაში ეწერება ნული ქულა.

 

თითოეულ ეტაპზე ბალების მაქსიმალური რაოდენობაა 120.

 

ბალების განაწილება ეტაპების, ამოცანებისა და შეკითხვების მიხედვით:

 

I ეტაპი

12 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 6

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 7

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 8

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 11

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 12

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

II ეტაპი

12 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 6

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 7

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 8

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 11

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 12

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 13

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 14

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

მეორე ეტაპის შემდეგ შეჯამდება მონაწილის მიერ I და II ეტაპზე მიღებული ქულები და გამოვლინდება საუკეთესო შედეგის მქონე 100 მოსწავლე. თითოეულ მათგანს გადაეცემა ოლიმპიადა „ევერესტის“ ამოცანათა კრებული №1 (ავტორის ხელმოწერით), რომელშიც შესულია 600-მდე საოლიმპიადო ამოცანა, მითითებები მათ ამოსახსნელად, სწორი პასუხები და პროცენტული მონაცემები (მონაწილეთა რამდენმა პროცენტმა შეძლო ამა თუ იმ ამოცანის სწორად ამოხსნა).

პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ მოსწავლეებს გადაეცემათ დიპლომები. მე-4 - მე-10 ადგილზე გასულ მოსწავლეებს გადაეცემათ სიგელები შესაბამისი ადგილის მითითებით. პირველ ათ ადგილზე გასული მოსწავლეები მიიღებენ სამახსოვრო საჩუქარს ოლიმპიადა „ევერესტისგან“. 11-ე - მე-20 ადგილზე გასულ მოსწავლეებს გადაეცემათ სიგელი ოქროს ათეულში მოხვედრისათვის. 21-ე - 30-ე ადგილზე გასულ მოსწავლეებს გადაეცემათ სიგელი ვერცხლის ათეულში მოხვედრისათვის. 31-ე - მე-100 ადგილზე გასულ მოსწავლეებს გადაეცემათ სიგელი საუკეთესო ასეულში მოხვედრისათვის. მოსამზადებელი ოლიმპიადის ყველა მონაწილე მიიღებს სერთიფიკატს.

ახალი ამბები

ყველა სიახლე

დამფუძნებლის ბლოგი

18
ოქტ, 2016
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველა სტატია