მოსწავლეთა კონკურსი

მათემატიკური ოლიმპიადა „ევერესტი“ ტარდება ორ სეზონად: შემოდგომაზამთრის სეზონი (ოქტომბერი–დეკემბერი) და გაზაფხულიზაფხულის  სეზონი (თებერვალი–მაისი). თითოეული სეზონი ტარდება სამ ტურად.

I ტურის (შესარჩევი ტურის) ღირებულებაა 3 ლარი.

II ტურის (ნახევარფინალის) ღირებულებაა 15 ლარი.

III ტური (ფინალი) უფასოა.

ოლიმპიადაში მონაწილეობას იღებენ II, III, IV, V და VI კლასის მოსწავლეები.

 

შენიშვნა: შემოდგომა-ზამთრის სეზონი II კლასელთათვის ტარდება განსხვავებული ფორმატით. დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.

 

I ტურში (შესარჩევ ტურში) ოლიმპიადის მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 10 ამოცანა. I ტური გრძელდება 40 წუთი.

II ტურში (ნახევარფინალში) ოლიმპიადის მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 12 ამოცანა. ნახევარფინალი გრძელდება 60 წუთი.

III ტურში (ფინალში) ოლიმპიადის მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 14 ამოცანა.

ფინალი გრძელდება 1 საათი 20 წუთი.

 

თითოეულ ტურში პირობებს თან ახლავს 3 ან 4 სხვადასხვა სირთულის შეკითხვა, რომლებიც ფასდება: 2; 5 ან 7 ბალით. 

ტესტში ასევე მოცემულია პირობები, რომლებსაც დასმული აქვს მხოლოდ ერთი შეკითხვა. ასეთი ამოცანები სირთულის მიხედვით ფასდება: 5; 7; 8 ან 10 ბალით.

ყოველი ამოცანის თითოეულ შეკითხვას, რამდენიმე სავარაუდო პასუხი აქვს,  რომელთაგან სწორია მხოლოდ ერთი.

შენიშვნა: ერთი და იგივე ამოცანის სავარაუდო პასუხებში ორი ან მეტი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში, ამოცანის პასუხი უქმდება და მონაწილეს აღნიშნულ ამოცანაში ეწერება ნული ქულა.

 

თითოეულ ტურში ბალების მაქსიმალური რაოდენობაა 120.

 

ბალების განაწილება ტურებისა, ამოცანებისა და შეკითხვების მიხედვით

 

I ტური (შესარჩევი ტური):

10 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 6

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 7

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 8

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

ნახევარფინალი:

12 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 6

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 7

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 8

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 11

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 12

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

ფინალი:

14 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 6

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 7

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 8

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 11

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 12

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 13

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 14

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

შესარჩევი ტურიდან, ნახევარფინალში გადავლენ ოლიმპიადის ის მონაწილეები, რომლებიც დააგროვებენ არაუმცირეს 30 ბალს.

 

ნახევარფინალის შემდეგ თითოეულ კლასში რეიტინგის წესით გამოვლინდება 500 ფინალისტი.

 

ფინალში კლასების მიხედვით რეიტინგის წესით გამოვლინდება 15–15 გამარჯვებული (საუკეთესო შედეგის მქონე 15-15 მონაწილე), რომლებსაც გადაეცემათ სიგელები (დიპლომები) და სამახსოვრო საჩუქრები.

ყველა ფინალისტი მიიღებს ოლიმპიადა „ევერესტის“ სიგელს მიღწეული წარმატებისთვის. I, II და III ადგილოსნები დაჯილდოვდებიან ექსკლუზიურად ოლიმპიადა „ევერესტისთვის“ დამზადებული მედლებით, დიპლომებით და დასაჩუქრდებიან ფასიანი პრიზებით.

ფინალში თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში გამარჯვებულის გამოსავლენად გათვალისწინებული იქნება ნახევარფინალის შედეგი. თუ ქულათა დამთხვევა მოხდება ნახევარფინალშიც, მაშინ გამარჯვებულის გამოსავლენად შედარდება მონაწილეთა მიერ ნახევარფინალსა და ფინალში სწორად ამოხსნილი ერთკითხვიანი ამოცანების რაოდენობა. ხოლო, თუ დამთხვევა მოხდება ამ შემთხვევაშიც მაშინ მოსწავლეებს გადაეცემათ ერთნაირი პრიზები, მედლები და დიპლომები (სიგელები).

 

ახალი ამბები

ყველა სიახლე

დამფუძნებლის ბლოგი

18
ოქტ, 2016
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველა სტატია