წესები მეორე კლასელთათვის

მეორეკლასელი მოსწავლეებისათვის შემოდგომა-ზამთრის სეზონი ტარდება ორ ეტაპად. თითოეული მოსწავლე მონაწილეობას იღებს ორივე ეტაპზე.

 

I ეტაპის ღირებულებაა 15 ლარი.

II ეტაპი უფასოა.

 

I ეტაპზე  მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 12 ამოცანა. I ეტაპი გრძელდება 60 წუთი.

II ეტაპზე ოლიმპიადის მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 14 ამოცანა.

II ეტაპი გრძელდება 1 საათი 20 წუთი.

ჩაატრების ადგილისა და ჩაატრების საათის შეცვლა ფინალზე დაუშვებელია!

 

თითოეულ ამოცანას თან ახლავს ან 3 ან 4 სხვადასხვა სირთულის შეკითხვა, რომლებიც ფასდება: ან 2 ან 5 ან 7 ბალით.

ტესტში ასევე მოცემულია პირობები, რომლებსაც თან ერთვის მხოლოდ ერთი შეკითხვა. ასეთი ამოცანები სირთულის მიხედვით ფასდება: ან 5 ან 7 ან 8 ან 10 ბალით.

ყოველი ამოცანის თითოეულ შეკითხვას, რამდენიმე სავარაუდო პასუხი აქვს, რომელთაგან სწორია მხოლოდ ერთი.

შენიშვნა: ერთი და იგივე ამოცანის სავარაუდო პასუხებში ორი ან მეტი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში, ამოცანის პასუხი უქმდება და მონაწილეს აღნიშნულ ამოცანაში ეწერება ნული ქულა.

 

თითოეულ ეტაპზე ბალების მაქსიმალური რაოდენობაა 120.

 

ბალების განაწილება ეტაპების, ამოცანებისა და შეკითხვების მიხედვით:

 

I ეტაპი

12 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 6

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 7

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 8

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 11

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 12

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

II ეტაპი

12 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 6

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 7

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 8

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 5 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 11

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 12

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 13

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 14

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

მეორე ეტაპის შემდეგ შეჯამდება მონაწილის მიერ I და II ეტაპზე მიღებული ქულები და გამოვლინდება საუკეთესო შედეგის მქონე 100 მოსწავლე. თითოეულ მათგანს გადაეცემა ოლიმპიადა „ევერესტის“ ამოცანათა კრებული №1 (ავტორის ხელმოწერით), რომელშიც შესულია 600-მდე საოლიმპიადო ამოცანა, მითითებები მათ ამოსახსნელად, სწორი პასუხები და პროცენტული მონაცემები (მონაწილეთა რამდენმა პროცენტმა შეძლო ამა თუ იმ ამოცანის სწორად ამოხსნა).

პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ მოსწავლეებს გადაეცემათ დიპლომები. მე-4 - მე-10 ადგილზე გასულ მოსწავლეებს გადაეცემათ სიგელები შესაბამისი ადგილის მითითებით. პირველ ათ ადგილზე გასული მოსწავლეები მიიღებენ სამახსოვრო საჩუქარს ოლიმპიადა „ევერესტისგან“. შემდეგ 10 მოსწავლეს გადაეცემა სიგელი ოქროს ათეულში მოხვედრისათვის. ხოლო, მომდევნო 10 მოსწავლეს გადაეცემა სიგელი ვერცხლის ათეულში მოხვედრისათვის. შემდეგ 70 მოსწავლეს კი გადაეცემა სიგელი საუკეთესო ასეულში მოხვედრისათვის.  ოლიმპიადის ყველა მონაწილე მიიღებს სერთიფიკატს.

ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა