ქალაქ ბათუმში ოლიმპიადა გაიმართება კვირას, 10 დეკემბერს, 
დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის შენობაში
 (მის:ი. ჯავახიშვილის № 3 )
მე-2 კლასი 10 საათი 
 მე-3 და მე-6 კლასები 12 საათი 
 მე-4 და მე-5 კლასები 14 საათი