ოლიმპიადა ჩატარდება კვირას, 10 დეკემბერს,
 ქალაქ ბორჯომის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ლიცეუმის შენობაში
 მე-3 და მე-6 კლასები 12 საათი  
მე-2, მე-4 და მე-5 კლასები 14 საათი