ქალაქ ფოთში ოლიმპიადა ჩატარდება კვირას, 10 დეკემბერს,
მე-5 საჯარო სკოლის შენობაში                              
მე-3 და მე-6 კლასები
12 საათი
 მე-4 და მე-5 კლასები
14 საათი
 მე-2 კლასი
16 საათი