ქალაქ რუსთავში ოლიმპიადა ჩატარდება შაბათს, 9 დეკემბერს
22 საჯარო სკოლის შენობაში
  მე-2 კლასი 11 საათი