მე-3 კლასი
  ქალაქი სკოლა გვარი, სახელი
ფინალი
II ტური
ადგილი
1 მცხეთა ჩარდახის საჯარო ელენე ასლანიშვილი 65 90 1
2 მცხეთა №1 საჯარო დათა მაღრაძე 64 98 2
3 მცხეთა ჩარდახის საჯარო აკაკი ბერეკაშვილი 34 96 3
4 მცხეთა წეროვნის №3 საჯარო გიორგი ოთინაშვილი 0 99 4
 
მე-4 კლასი
  ქალაქი სკოლა გვარი, სახელი
ფინალი
II ტური
ადგილი
1 მცხეთა მისაქციელის საჯარო გიორგი ბულაური 83 102 1
2 მცხეთა №1 საჯარო ლუკა იმერლიშვილი 65 100 2
 
მე-6 კლასი
  ქალაქი სკოლა გვარი, სახელი
ფინალი
II ტური
ადგილი
1 მცხეთა ნიჩბისის საჯარო მარიამი კენჩხაძე 59 110 1