ქალაქ რუსთავში ოლიმპიადა ჩატარდება შაბათს, 11 ნოემბერს
22 საჯარო სკოლის შენობაში
  მე-3, მე-4 და მე-5 კლასები 11 საათი   
  მე-2 და მე-6 კლასები  12 საათი და 30 წუთი