ოლიმპიადა ჩატარდება კვირას, 23 აპრილს,  ქალაქ ბორჯომის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ლიცეუმის შენობაში 
       
მე-2 და მე-3 კლასები 13 საათი  
მე-4, მე-5 და მე-6 კლასები 14 საათი და 30 წუთი