ოლიმპიადა ჩატარდება კვირას, 23 აპრილს, ქალაქ ლანჩხუთის
1 საჯარო სკოლის შენობაში
       
 მე-2, მე-3 და მე-5 კლასები 11 საათი
 მე-4 და მე-6 კლასები 12 საათი და 30 წუთი