ქალაქ რუსთავში ოლიმპიადა ჩატარდება კვირას, 23 აპრილს,
22 საჯარო სკოლის შენობაში
  მე-2 და მე-4 კლასები 11 საათი   
   მე-3, მე-5 და მე-6 კლასები  12 საათი და 30 წუთი