ოლიმპიადა ჩატარდება კკვირას, 23 აპრილს, ქალაქ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში 
       
მე-3 და მე–5 კლასები 11 საათი 
მე–2, მე-4 და მე-6 კლასები 12 საათი და 30 წუთი