ოლიმპიადა ჩატარდება შაბათს, 31 მარტს,
 ქალაქ ბორჯომის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ლიცეუმის შენობაში
       
მე-2, მე-5 და მე-6 კლასები 10 საათი  
მე-3 და მე-4 კლასები 11 საათი და 30 წუთი