ოლიმპიადა ჩატარდება კვირას 1 აპრილს,
 ქალაქ გურჯაანის №1 საჯარო სკოლის შენობაში
       
მე-2 და მე-5 კლასები 14 საათი 
 მე-3, მე-4 და მე-6 კლასები 15 საათი და 30 წუთი