ქალაქ ქუთაისში ოლიმპიადა ჩატარდება  კვირას,  1 აპრილს,
  ნ. ნიკოლაძის სახ. სკოლა–ლიცეუმის შენობაში                   
           (
მის: ირ. აბაშიძის  № 22)
 
   
  1   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  2   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  3   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  5   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  6   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  7   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  8   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  9   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  10   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  11   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  12   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  14   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  15   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  17   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 13:00   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  19   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  20   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  21   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  22   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  23   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  24   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  25   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  26   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  28   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  29   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  30   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  31   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  32   მე-2 კლასი 10:00 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  33   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  34   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  35   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  36   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  37   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  38   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  40   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  41   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  შპს მერაბ ჭოხონელიძის საავტორო სკოლა   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  შ.პ.ს 1   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  აფხაზეთის 5 საჯარო სკოლა   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  აფხაზეთის 6 საჯარო სკოლა   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  იმედი   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  ნ, ნიკოლაძის სახ. სკოლა-ლიცეუმი   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  პროგრესი   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  სასწავლო ცენტრი მერმისი   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  სამტედიის   სკოლა   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  წყალტუბოს   სკოლა   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30  
  ვანის სკოლები   მე-2 კლასი 11:30 მე-3 კლასი 14:30   მე-4 კლასი 13:00   მე-5 კლასი 13:00   მე-6 კლასი 11:30