ქალაქ რუსთავში ოლიმპიადა ჩატარდება შაბათს, 31 მარტს,
22 საჯარო სკოლის შენობაში
მე-3, მე-4 და მე-5 კლასები 10 საათი 
 მე-2 და მე-6 კლასები 11 საათი და 30 წუთი