ოლიმპიადა ჩატარდება კვირას, 1 აპრილს,
ქალაქ თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში 
       
 მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 კლასები 11 საათი