ქალაქ ბათუმში ოლიმპიადა გაიმართება კვირას, 3 ივნისს, 
კერძო სკოლა
იუჯის შენობაში
 (მის: ი. ჯავახიშვილის № 5 )
მე-4, მე-5 და მე-6 კლასები
10:00 საათი
 მე-3 კლასი   11:30 საათი  
მე-2 კლასი   13:00 საათი