ქალაქ რუსთავში ოლიმპიადა ჩატარდება შაბათს, 2 ივნისს,
22 საჯარო სკოლის შენობაში
მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6  კლასები 11 საათი
 მე-2 კლასი 12 საათი და 30 წუთი