მე-3 კლასი
  ქალაქი სკოლა გვარი, სახელი
ფინალი
II ტური
ადგილი
1 რუსთავი 4 მამნიაშვილი ნიკოლოზი 105 113 1
2 რუსთავი 22 ჭაბაშვილი თეკლა 101 120 2
3 რუსთავი 5 სიმონიშვილი ლაშა 98 120 3
4 რუსთავი 22 ზურაშვილი ზუკა 93 120 4
5 რუსთავი 24 ქურდაძე ლაშა 93 108 5
6 რუსთავი 4 ექვთიმიშვილი ნიკოლოზი 93 105 6
7 რუსთავი 4 მიდელაშვილი ნინო 90 106 7
8 რუსთავი 4 მარხვაშვილი ნანუკა 88 113 8
9 რუსთავი 4 კამკამიძე ანა 83 113 9
10 რუსთავი 4 ერვანდიანი დიმიტრი 82 112 10
 
მე-4 კლასი
  ქალაქი სკოლა გვარი, სახელი
ფინალი
II ტური
ადგილი
2 რუსთავი 24 სამუნაშვილი გიორგი 120 110 1
1 რუსთავი 24 საბაშვილი ანა 105 120 2
3 რუსთავი 4 ასპანიძე ანა 102 113 3
4 რუსთავი 4 ჯვარიძე ელენე 102 110 4
5 რუსთავი 4 ლოლაშვილი მარიამი 100 120 5
6 რუსთავი 2 თამაზაშვილი ლექსო 100 90 6
7 რუსთავი 4 წიკლაური გიორგი 98 105 7
8 რუსთავი 4 მანაგაძე ლუკა 90 110 8
9 რუსთავი 4 ზურაბაშვილი ნიკოლოზი 88 103 9
10 რუსთავი 4 მახალდიანი ნიკოლოზი 88 103 9
 
მე-5 კლასი
  ქალაქი სკოლა გვარი, სახელი
ფინალი
II ტური
ადგილი
1 რუსთავი 4 ვეფხვაძე ნიკა 110 120 1
2 რუსთავი 4 მამნიაშვილი გიორგი 88 120 2
3 რუსთავი 14 გაგლოშვილი საბა 83 108 3
4 რუსთავი 13 ბერიკაშვილი ნიკა 80 103 4
5 რუსთავი 17 აბრამიშვილი სოფია 80 103 4
6 რუსთავი 24 კალანდაძე გიორგი 77 98 5
7 რუსთავი 24 ბერუაშვილი გიორგი 75 98 6
8 რუსთავი 28 ორჯონიკიძე ელენე 67 91 7
9 რუსთავი 4 ჭკუასელი ნიკოლოზი 51 91 8
10 რუსთავი 21 ლომსაძე საბა 51 62 9
 
მე-6 კლასი
  ქალაქი სკოლა გვარი, სახელი
ფინალი
II ტური
ადგილი
1 რუსთავი 13 დუგლაძე დავითი 100 113 1
2 რუსთავი 17 მერაბიშვილი მარიამი 96 89 2
3 რუსთავი 22 კალაიჯიშვილი ოთარი 90 103 3
4 რუსთავი 9 ერიაშვილი ნიკოლოზი 83 106 4
5 რუსთავი 16 იჩქიტიძე ზაზა 75 81 5
6 რუსთავი 7 ბერულავა კლიმენტი 72 98 6
7 რუსთავი 10 მაისურაძე ნინო 54 94 7
8 რუსთავი სამღერეთის საჯარო სკოლა ბოლქვაძე ინგა 32 56 8
9 რუსთავი 2 შამილოვი ფახრადი 27 56 9
10 რუსთავი 2 მანდარია ნიკოლოზი 21 68 10