ოლიმპიადა ჩატარდება კვირას, 26 მარტს, ახალციხის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტის შენობაში
       
მე-3, მე-5 და მე-6 კლასები 12 საათი 
მე-2 და მე-4 კლასები 13 საათი და 30 წუთი