ქალაქ ფოთში ოლიმპიადა ჩატარდება შაბათს, 25 მარტს,
მე-5 საჯარო სკოლის შენობაში                              
მე-2 კლასი 11 საათი 
მე-4, მე-5 და მე-6 კლასები 12 საათი 
მე-3 კლასი 13 საათი