ქალაქ რუსთავში ოლიმპიადა ჩატარდება შაბათს 25 მარტს,
22 საჯარო სკოლის შენობაში
   მე-2 კლასი 11 საათი   
   მე-3 კლასი 12 საათი   
   მე-4, მე-5 და მე-6 კლასები 13 საათი