ოლიმპიადა ჩატარდება შაბათს, 25 მარტს, თერჯოლის კერძო სკოლა "მზეკაბანი 2007"-ის შენობაში 
       
მე-2 და მე-4 კლასები  10 საათი 
 მე-3, მე-5 და მე-6 კლასები  11 საათი