სამტურიანი ოლიმპიადა მათემატიკაში

ოლიმპიადა „ევერესტი“ მათემატიკაში ტარდება ორ სეზონად: შემოდგომაზამთრის სეზონი (ოქტომბერი–დეკემბერი) და გაზაფხულიზაფხულის  სეზონი (თებერვალი–მაისი). თითოეული სეზონი ტარდება სამ ტურად.

I ტური (შესარჩევი ტურის) უფასოა.

II ტურის (ნახევარფინალის) ღირებულებაა 20 ლარი.

III ტური (ფინალი) უფასოა.

ოლიმპიადაში მონაწილეობას იღებენ II, III, IV, V და VI კლასის მოსწავლეები.


I ტურში (შესარჩევ ტურში) ოლიმპიადის მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 10 ამოცანა. I ტური გრძელდება 40 წუთი.

II ტურში (ნახევარფინალში) ოლიმპიადის მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 12 ამოცანა. ნახევარფინალი გრძელდება 1 საათი.

III ტურში (ფინალში) ოლიმპიადის მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 12 ამოცანა.

ფინალი გრძელდება 1 საათი.


    იმის გამო, რომ ნახევარფინალი ჩატარდა ონლაინ ფორმატით, ფინალში ქულების დამთხვევის შემთხვევაში ნახევარფინალის ქულის გათვალისწინება არ მოხდება და  დაინიშნება დამატებითი ტური, რომელიც ჩატარდება წერითი ფორმით.


ჩატარების ადგილისა და ჩატარების საათის შეცვლა ფინალზე დაუშვებელია!

თითოეულ ამოცანას თან ახლავს ან 3 ან 4 სხვადასხვა სირთულის შეკითხვა, რომლებიც ფასდება: ან 2 ან 5 ან 7 ბალით. 

ტესტში ასევე მოცემულია პირობები, რომლებსაც თან ერთვის მხოლოდ ერთი შეკითხვა. ასეთი ამოცანები სირთულის მიხედვით ფასდება: ან 5 ან 7 ან 8 ან 10 ბალით.

ყოველი ამოცანის თითოეულ შეკითხვას, რამდენიმე სავარაუდო პასუხი აქვს,  რომელთაგან სწორია მხოლოდ ერთი.

შენიშვნა: ერთი და იგივე ამოცანის სავარაუდო პასუხებში ორი ან მეტი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში, ამოცანის პასუხი უქმდება და მონაწილეს აღნიშნულ ამოცანაში ეწერება ნული ქულა.

შენიშვნა 2: საკითხებთან დაკავშირებული შენიშვნები მიიღება ამოცანების გამოქვეყნებიდან ორი კვირის ვადაში.

 

თითოეულ ტურში ბალების მაქსიმალური რაოდენობაა 120.

 

ბალების განაწილება ტურებისა, ამოცანებისა და შეკითხვების მიხედვით:

 

I ტური (შესარჩევი ტური):

10 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 6

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 7

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 8

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

ნახევარფინალი:

12 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 6

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 7

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 8

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 11

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 12

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

ფინალი:

12 ამოცანა

 

ამოცანა 1

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 2

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი

ამოცანა 3

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 4

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 5

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 5 ბალი, შეკითხვა (გ) – 7 ბალი

ამოცანა 6

შეკითხვა (ა) – 2 ბალი, შეკითხვა (ბ) – 2 ბალი, შეკითხვა (გ) – 5 ბალი, შეკითხვა (დ) – 7 ბალი

ამოცანა 7

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 8

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 7 ბალი

ამოცანა 9

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 10

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 8 ბალი

ამოცანა 11

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

ამოცანა 12

მხოლოდ ერთი შეკითხვა  – 10 ბალი

 

შესარჩევი ტურიდან, ნახევარფინალში გადავლენ ოლიმპიადის ის მონაწილეები, რომლებიც დააგროვებენ არაუმცირეს 30 ბალს.

 

ნახევარფინალის შემდეგ თითოეულ კლასში რეიტინგის წესით გამოვლინდება 500 ფინალისტი.

   შენიშვნა: ნახევარფინალის ონლაინ ჩატარების შემთხვევაში ფინალში გადავა ყველა ის მონაწილე, რომელიც შესაძლო 120 ქულიდან დააგროვებს მინიმუმ 60 ქულას.

ფინალში კლასების მიხედვით რეიტინგის წესით გამოვლინდება 10–10 გამარჯვებული (საუკეთესო შედეგის მქონე 10-10 მონაწილე), რომლებსაც გადაეცემათ სიგელები (დიპლომები) და სამახსოვრო საჩუქრები.

ყველა ფინალისტი მიიღებს ოლიმპიადა „ევერესტის“ სიგელს მიღწეული წარმატებისთვის. I, II და III ადგილოსნები დაჯილდოვდებიან ექსკლუზიურად ოლიმპიადა „ევერესტისთვის“ დამზადებული მედლებით, დიპლომებით და დასაჩუქრდებიან ფასიანი პრიზებით.


 

ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა