სადიაგნოსტიკო ტესტი

სადიაგნოსტიკო ტესტირება ტარდება ონლაინ ფორმატში!
 (სადიაგნოსტიკო ტესტები განკუთვნილია I, II, III, IV და V კლასის მოსწავლეებისთვის).


 კლასის მოსწავლეებისთვის)
  • ნეტა რამეს თუ სწავლობს ჩემი შვილი?
  • ხომ არ ჩამორჩა თანაკლასელებს?
  • გავლილი მასალა სრულყოფილად აითვისა?
  • რა გავლენა იქონია პანდემიამ სწავლის პროცესზე?

ბევრი მშობელი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ არ იცის რამდენად ხარისხიან განათლებას იღებს მისი შვილი. მათემატიკის ხარისხიანად სწავლისათვის აუცილებელია ცოდნის პერიოდული გადამოწმება! 

მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, თუ რა ხარისხით აქვს მოსწავლეს ესა თუ ის საკითხი ნასწავლი!

სადიაგნოსტიკო ტესტის დახმარებით შესაძლებელია იმის გარკვევა, თუ რა ხარვეზები აქვს ბავშვს მათემატიკაში

ტესტის გავლის შემდეგ მიიღებთ დაგროვებული ქულის შესაბამის ელექტრონულ სიგელს.


ტესტი N1 - მოიცავს გასული სასწავლო წლის და მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის პირველი ნახევრის მასალას. ტესტი N 1 - ჩაირთვება დეკემბრის დასაწყისში.

(იხილეთ თემების ჩამონათვალი რომლების შემოწმებაც ხდება სადიაგნოსტიკო ტესტი N1-ით)

ტესტი N2 - მოიცავს მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის მე-2 ნახევარში ნასწავლ მასალას. ტესტი N2 - ჩაირთვება იანვრის ბოლოს.

(იხილეთ თემების ჩამონათვალი რომლების შემოწმებაც ხდება სადიაგნოსტიკო ტესტი N2-ით)

ტესტი N3 - მოიცავს მიმდინარე სასწავლო წელს ნასწავლ მასალას. ტესტი N3 - ჩაირთვება ივნისის დასაწყისში.

სადიაგნოსტიკო ტესტირება სრულდება აგვისტოს დასაწყისში.

სადიაგნოსტიკო ტესტები შედგენილია, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, სახელმძღვანელოების გრიფირების ექსპერტის, ტელესკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგის, ბატონ დაჩი ნანობაშვილის მიერ.

თითოეული სადიაგნოსტიკო ტესტის ღირებულებაა ლარი.

ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა