პირველი კლასი

გაკვეთილი 1  https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-qvemot-marjvniv-marckhniv-teleskola/ 

გაკვეთილი 2 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-saganta-msgavseba-da-ganskhvaveba-feri-forma-zoma-teleskola/

გაკვეთილი 3 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-raodenobata-shedareba-teleskola/

გაკვეთილი 4 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-raodenoba-1-2-2-ze-meti-teleskola/

გაკვეთილი 5 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-rickhvebis-1-isa-da-2-is-chawera-teleskola/

გაკვეთილი 6 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-rickhvi-3-rickhvi-4-teleskola/

გაკვეთილი 7 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-rickhvebis-3-da-4-chawera-rickhvi-5-da-rickhvi-6-teleskola/

გაკვეთილი 8 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-rickhvebis-5-da-6-chawera-rickhvi-7-da-rickhvi-8-teleskola/

გაკვეთილი 9 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-rickhvebis-7-is-da-8-is-chawera-rickhvebi-1-dan-9-is-chatvlit-teleskola/

გაკვეთილი 10 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-0-rickhvebis-0-is-da-9-is-chawera-teleskola/

გაკვეთილი 11 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-ornishna-da-ertnishna-rickhvebi-rickhvi-10-teleskola/

გაკვეთილი 12 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-shekreba-da-gamokleba-5-is-farglebshi-teleskola/

გაკვეთილი 13 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-shekreba-10-is-farglebshi-teleskola/

გაკვეთილი 14 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-30-marti-2020-teleskola/?fbclid=IwAR2c1gMc5Va-eOmRCoixav63rX_lnSin858t25FdZRWFz7FhU8rk3S0Ce30

გაკვეთილი 15 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-6-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR0y1Kaewi3B0DI-jHPvUYG-tFa4IaV0873yxZMDIRUeN-MnMIUNUFUoHlQ

გაკვეთილი 16 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-13-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR0Zdn4YIPCzT0THzA0m5SVaMBIR-5FTpY3Dd8xeGe7Lw5SCZr1ad6fcYC4

გაკვეთილი 17 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-ornishna-rickhvebis-dasakhelebebi-ocis-farglebshi-27-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR2HlvTyo5p8gks8CfEBl6wR-bWqaxrLZ9izUwybHxsgT3j-CJcl35PEXfI

გაკვეთილი 18 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-wina-da-momdevno-rickhvebi-20-is-farglebshi-4-maisi-2020-teleskola/?fbclid=IwAR0Zdn4YIPCzT0THzA0m5SVaMBIR-5FTpY3Dd8xeGe7Lw5SCZr1ad6fcYC4

გაკვეთილი 19 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-it-meti-it-naklebi-imdenive-erovnuli-fulis-erteulebi-teleskola-2/

გაკვეთილი 20 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-geometriuli-figurebi-18-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 21 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-shekreba-10-is-gavlit-25-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 22 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-gamokleba-10-is-gavlit-pirveli-ivnisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 23 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-shekreba-da-gamokleba-20-is-farglebshi-martivi-sqemebi-teleskola/

გაკვეთილი 24 https://1tv.ge/video/matematika-i-klasi-amocanis-amokhsna-15-ivnisi-2020-teleskola/


ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა