მეორე კლასი

გაკვეთილი 1 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-10-dan-20-mde-rickhvebis-chawera-wakitkhva-teleskola/

გაკვეთილი 2 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-raodenobebis-shedareba-ramdenit-metia-naklebia-teleskola/

გაკვეთილი 3 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-wyvili-sameuli-otkheuli-khuteuli-teleskola/

გაკვეთილი 4 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-meramdenea-wina-da-momdevno-marjvniv-marckhniv-teleskola/

გაკვეთილი 5 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-rickhvebis-dalageba-zrdadobita-da-klebadobit-teleskola/

გაკვეთილი 6 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-rickhvebis-shekreba-atis-gavlit-teleskola/

გაკვეთილი 7 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-rickhvebis-gamokleba-atis-gavlit-teleskola/

გაკვეთილი 8 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-gamovaklot-20-s-shevadarot-ori-gamosakhulebis-mnishvneloba-teleskola/

გაკვეთილი 9 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-tolobis-ucnobi-wevris-povna-teleskola/

გაკვეთილი 10 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-samkutkhedi-otkhkutkhedi-khutkutkhedi-da-eqvskutkhedi-teleskola/ 

გაკვეთილი 11 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-gaormageba-teleskola/

გაკვეთილი 12 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-ganakhevreba-teleskola/

გაკვეთილი 13 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-shekrebis-ckhrili-teleskola/

გაკვეთილი 14 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-pirveli-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR0B0FQC52qVu07H0XfRrVj9nj50bM8IGdTGOdS53XZOgzv2E7BC8WBpdHU

გაკვეთილი 15 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-8-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR3ymNREkwx1vtmiDRJJUPXnROqGRX01F9kilPjdxVU7XLyyqYryPJCSNn8

გაკვეთილი 16 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-15-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR3l3ViG9AoCGsZgdjFu6t5ObjHzSJC_TOkpiSFnpMY5xSdBce9iJCknLoE

გაკვეთილი 17 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-ornishna-rickhvebis-chawera-da-wakitkhva-mrgvali-ateulebis-shekreba-da-gamokleba-22-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR3938-AwXaPgxgvgVq9Bnp1z7gsx3M8Oj3plRhwxVhueJaFo7UzNgWZkZk

გაკვეთილი 18 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-ertnairi-da-ganskhvavebuli-formisa-da-zomis-figurebi-shida-da-gare-are-29-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR21YMmVBdS3c_XrOmqlh82OItxxoHZ756qbJbZvRfOeOpb3C2wRGrdr2Qg

გაკვეთილი 19 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-rickhvis-uakhloesi-khuteuli-ateuli-oceuli-mimdevrobebi-6-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 20 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-erovnuli-fulis-nishnebi-da-mati-gamoyeneba-13-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 21 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-shekrebis-gadanacvlebadobis-da-juftebadobis-tvisebebi-frchkhilebiani-magalitebi-20-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 22 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-tvisobrivi-monacemebis-shegroveba-mowesrigeba-27-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 23 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-ckhrili-diagrama-saatis-cnoba-3-ivnisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 24 https://1tv.ge/video/matematika-ii-klasi-amocanis-amokhsna-10-ivnisi-2020-teleskola/


ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა