მეოთხე კლასი

გაკვეთილი 1 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-ertidan-1000-mde-rickhvebis-tanrigis-erteulebis-teleskola/

გაკვეთილი 2 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-ertidan-10000-mde-rickhvebi-teleskola/

გაკვეთილი 3 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-erteulebis-da-ataseulebis-klasebi-teleskola/

გაკვეთილი 4 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-1-dan-1-000-000-mde-rickhvebis-shedareba-teleskola/

გაკვეთილი 5 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-mravalnishna-rickhvebis-shekreba-da-gamokleba-teleskola/

გაკვეთილი 6 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-rickhvebis-damrgvaleba-teleskola/

გაკვეთილი 7 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-amocanis-pirobis-gaazreba-gegmis-shemushaveba-teleskola/

გაკვეთილი 8 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-amocanebi-fulis-gamoyenebit-teleskola/

გაკვეთილი 9 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-shekrebis-tvisebebi-teleskola/

გაკვეთილი 10 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-gamoklebis-tvisebebze-teleskola/

გაკვეთილი 11 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-gamosakhulebis-mnishvnelobis-gamotvla-moqmedebata-tanamimdevroba-teleskola/

გაკვეთილი 12 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-tolobashi-ucnobi-saklebis-maklebis-shesakrebis-povna-teleskola/

გაკვეთილი 13 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-amocanebi-droze-isrebiani-da-eleqtro-saati-teleskola/

გაკვეთილი 14 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-sigrdzis-sazomi-erteulebi-teleskola/

გაკვეთილი 15 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-masis-sazomi-erteulebi-teleskola/

გაკვეთილი 16 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-7-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR2ogKwgw6pjqDnmNDf8BBnaZxDacv6Wa7TPTe53w5hL3dDKdWCVzuRBMHQ

გაკვეთილი 17 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-14-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR1kzgMuZoIZJENRRHxRC5rxOnm94QjyoM5DH1RiRZO7W_Kl2UoBGF2SVF8

გაკვეთილი 18 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-mravalnishna-rickhvebis-ertnishna-rickhvze-gayofa-21-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR3ymNREkwx1vtmiDRJJUPXnROqGRX01F9kilPjdxVU7XLyyqYryPJCSNn8

გაკვეთილი 19 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-31-marti-2020-teleskola/

გაკვეთილი 20 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-sivrculi-figurebi-zomis-skhvadaskhva-erteulebi-28-aprili-2020-teleskola/

გაკვეთილი 21 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-amocanebis-amokhsna-skhvadaskhva-metodit-5-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 22 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-gamravlebis-gadanacvlebadobisa-da-jufdebadobis-tviseba-12-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 23 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-gamravlebis-gayofis-shemcveli-tolobis-ucnobi-komponentis-povna-19-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 24 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-mravalnishna-rickhvis-gayofa-ornishna-rickhvze-26-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 25 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-piqtograma-da-diagrama-2-ivnisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 26 https://1tv.ge/video/matematika-iv-klasi-mtelis-nawilebi-wiladis-mrickhveli-da-mnishvneli-9-ivnisi-2020-teleskola/ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა