მესამე კლასი

გაკვეთილი 1 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-ornishna-rickhvebi-ateulebi-oceulebi-erteulebi-teleskola/

გაკვეთილი 2 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-ornishna-rickhvebis-chawera-wakitkhva-teleskola/

გაკვეთილი 3 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-ornishna-rickhvebis-shedareba-teleskola/

გაკვეთილი 4 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-ornishna-rickhvebis-shekreba-teleskola/

გაკვეთილი 5 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-ornishna-rickhvebis-gamokleba-teleskola/

გაკვეთილი 6 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-frchkhilebis-shemcveli-gamosakhuleba-teleskola/

გაკვეთილი 7 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-ornishna-rickhvebis-qveshmiwerit-shekreba-teleskola/

გაკვეთილი 8 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-ornishna-rickhvebis-qveshmiwerit-shekreba-da-gamokleba-teleskola/

გაკვეთილი 9 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-amocana-amocanis-shemadgeneli-nawilebi-teleskola/

გაკვეთილი 10 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-brtyeli-geometriuli-figurebi-teleskola/

გაკვეთილი 11 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-sigrdzis-sazomi-erteulebi-mm-sm-dm-m-km-teleskola/

გაკვეთილი 12 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-perimetri-obieqtebis-gazomva-teleskola/

გაკვეთილი 13 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-samnishna-da-otkhnishna-rickhvebis-chawera-da-wakitkhva-teleskola/

გაკვეთილი 14 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-isrebiani-saati-teleskola/

გაკვეთილი 15 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-eleqtro-saati-teleskola/

გაკვეთილი 16 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-2-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR01_XEHRuyoH6pph7_8iW5Ycr-qKHQdeUiNGf2KhkY1kCjj7gHKj3yxch4

გაკვეთილი 17 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-9-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR3nmpZ5OgKZj80lI_AKbAX1OPIGEjBMBRms6JOP4kjE7i9RoCAU87OpMJc

გაკვეთილი 18 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-uakhloesi-aseuli-sigrdzis-sazomi-erteulebi-samnishna-rickhvebis-shedareba-16-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR1kzgMuZoIZJENRRHxRC5rxOnm94QjyoM5DH1RiRZO7W_Kl2UoBGF2SVF8

გაკვეთილი 19 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-rickhvis-uakhloesi-aseuli-sigrdzis-sazomi-erteulebi-samnishna-rickhvebi-23-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR2ldtB0ClvsaB-p033sKWCQeYyk-yHMK0hbWvdrMr_v5PUEOmV0NPszd10

გაკვეთილი 20 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-shekreba-da-gamokleba-1000-is-farglebshi-qartuli-fulis-erteulebi-30-aprili-2020-teleskola/?fbclid=IwAR13LArjLBhR2TkO567Df7mSMQYRUC--HH05fy3mxD0tBBHmT7_lSMaQPpk

გაკვეთილი 21 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-amocanis-mokle-chanaweri-7-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 22 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-amocanis-amokhsna-skhvadaskhva-metodit-14-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 23 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-rickhvebis-gamravleba-21-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 24 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-rickhvebis-gayofa-28-maisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 25 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-ckhrili-diagrama-piqtograma-4-ivnisi-2020-teleskola/

გაკვეთილი 26 https://1tv.ge/video/matematika-iii-klasi-brtyeli-da-sivrculi-figurebi-11-ivnisi-2020-teleskola/


ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა