ერთტურიანი ოლიმპიადა

მიზანი:

 • მე-2 - მე-6 კლასის მოსწავლებმა შეამოწმონ რამდენად კარგად ახსოვთ განვლილი მასალა მათემატიკაში (მე-2 კლასის ტესტები შედგენილია პირველი კლასისი მასალის მიხედვით, მე-3 კლაისის ტესტები - მე-2 კლასის მასალით და ა. შ);
 • გამოვლინდეს მოსწავლის სუსტი და ძლიერი მხარეები;

ფორმატი:

 • ოქროს ტური ტარდება ერთ ტურად;
 • თითოეულ კლასში, ოქროს ტურის ჩემპიონი (პირველადგილოსანი), გამოვლინდება რეიტინგის წესით;
 • ოქროს ტური გრძელდება 1 საათი და 30 წუთი;
 • ოქროს ტურში ქულების დამთხვევის შემთხვევაში ჩემპიონის გამოსავლენად დაინიშნება დასკვნითი ტური. დასკვნითი ტური ტარდება კომპიუტერებით აღჭურვილ დარბაზში (ტესტირების ჩატარების წესებსა და პირობებს მონაწილეები გაეცნობიან ადგილზე). ტესტირების ხანგრძლივობაა 40 წუთი. თუ ქულათა დამთხვევა მოხდება დასკვნით ტურშიც, მაშინ გამარჯვებულის გამოსავლენად გათვალისწინებული იქნება მონაწილის მიერ დასკვნით ტურში ტესტის შესრულებაზე დახარჯული დრო.

ტესტის სტრუქტურა:

 • ოქროს ტურში მონაწილეებს ამოსახსნელად ეძლევათ 28 დავალება. ტესტში ასევე შესულია რამდენიმე ლოგიკური ამოცანა;
 • ოქროს ტურის ტესტის ჯამური ქულაა 200;
 • ტესტში მოცემული დავალებები ფასდება 3, 5, 7, 8 და 10 ბალით ( სამ ბალიანი ოთხი დავალება, ხუთ და შვიდ ბალიანი ხუთ-ხუთი დავალება, რვა ბალიანი ექვსი დავალება, ხოლო ათბალიანი რვა დავალება);
 • თითოეულ დავალებას აქვს რამდენიმე სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან სწორია მხოლოდ ერთი (ერთი და იგივე ამოცანის სავარაუდო პასუხებში ორი ან მეტი პასუხის დაფიქსირების შემთხვევაში, ამოცანის პასუხი უქმდება და მონაწილეს აღნიშნულ ამოცანაში ეწერება ნული ქულა);
 • დასკვნით ტურში (თუ იქნება ასეთი ტურის დანიშვნის აუცილებლობა), მონაწილეებს ამოსახსნელად მიეცემათ 7 დავალება.

  შენიშვნა: საკითხებთან დაკავშირებული შენიშვნები მიიღება ამოცანების გამოქვეყნებიდან ორი კვირის ვადაში.

პრიზები და საჩუქრები:

 • შედეგის მიუხედავად ოქროს ტურის თითოეული მონაწილე მიიღებს: 1) ოქროს ტურში მონაწილეობის სერთიფიკატს; 2) ოქროს ტურის ლოგოთი ბრენდირებულ სუვენირებს.
 • ოქროს ტურის ჩემპიონი მიიღებს: 1) 2019-2020 სასწავლო წლის ოქროს ტურის ჩემპიონის დამადასტურებელ დიპლომს; 2) პრიზს საკუთარი შერჩევით (პრიზის შერჩევა მოხდება მონაწილის მიერ პრიზების იმ ჩამონათვალიდან, რომელიც თან ერთვის ტესტს).

 

ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა