სადიაგნოსტიკო ტესტი

  • ნეტა რამეს თუ სწავლობს ჩემი შვილი?
  • ხომ არ ჩამორჩა თანაკლასელებს?
  • გავლილი მასალა სრულყოფილად აითვისა?
  • რა გავლენა იქონია პანდემიამ სწავლის პროცესზე?

ბევრი მშობელი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ არ იცის რამდენად ხარისხიან განათლებას იღებს მისი შვილი.

პანდემიის პირობებში მასწავლებლებსაც უჭირთ იმის განსაზღვრა, რომელ მოსწავლეს რა პრობლემა აქვს.

მათემატიკის ხარისხიანად სწავლისთვის აუცილებელია ცოდნის პერიოდული გადამოწმება!

მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, თუ რა ხარისხით აქვს მოსწავლეს ესა, თუ ის საკითხი ნასწავლი!

სადიაგნოსტიკო ტესტების დახმარებით შესაძლებელია იმის გარკვევა, თუ რა ხარვეზები აქვთ ბავშვებს მათემატიკაში.

ტესტის გავლის შემდეგ მიიღებთ, დაგროვებული ქულების შესაბამის ელექტრონულ სიგელს/დიპლომს და წერილობით შეფასებას.

სადიაგნოსტიკო ტესტს თან ახლავს სახალისო 50 სავარჯიშო და რჩეული საოლიმპიადო ამოცანები.

ტესტი  N 1 - მოიცავს გასული სასწავლო წელის და მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის პირველი ნახევარის მასალას. ( ტესტი N 1 - ირთვება ნოემბრის ბოლოს.)

(იხილეთ თემების ჩამონათვალი რომლების შემოწმებაც ხდება სადიაგნოსტიკო ტესტი N1-ით)

ტესტი N2 - მოიცავს მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის მე-2 ნახევარში ნასწავლ მასალას.

( ტესტი N 2 - ირთვება მარტის დასაწყისში.)

(იხილეთ თემების ჩამონათვალი რომლების შემოწმებაც ხდება სადიაგნოსტიკო ტესტი N2-ით)

ტესტი N3 - მოიცავს მიმდინარე სასწავლო წელს ნასწავლ მასალას.

( ტესტი N 3 - ირთვება მაისის დასაწყისში.)

ამ ეტაპზე საიტზე განთავსებული სადიაგნოსტიკო ტესტები განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის ბავშვებისათვის (მე-6 კლასის გარდა).

სადიაგნოსტიკო ტესტი სრულდება ივლისის ბოლოს.

სადიაგნოსტიკო ტესტები შედგენილია, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, სახელმძღვანელოების გრიფირების ექსპერტის, ტელესკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგის, ბატონ დაჩი ნანობაშვილის მიერ.

სადიაგნოსტიკო ტესტის ღირებულებაა 5 ლარი.


ახალი ამბები

დამფუძნებლის ბლოგი

23
ივლ, 2018
დაჩი ნანობაშვილი
ევერესტის შესახებ

ყველას ნახვა